تعیین تکلیف نمایشگاه مدکس وودکس

در روزها اخیر مطلع شدیم که نمایشگاه بین المللی ماشین الات صنایع چوب ومبلمان(مدکس وودکس ) که هرساله دربهمن ماه برگزار میشد امسال قرار است 2بارو توسط دو شرکت و درفاصله چند روز برگزار شود. این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد مشکلات برای شرکت هایی که قراربوده درنمایشگاه غرفه داشته باشند شده است و با توجه به موضوع هزینه ها درشرایط بازار کنونی که شرکت ها بسختی در حال عبور ازاین شرایط هستند توان حضور دردو نمایشگاه را غیر ممکن کرد . شرکت چیستا ومیلاد مبتکر شرق که درسال های اخیر مسولیت برگزاری این نمایشگاه را عهده دار بودند با برگزاری جلسه هم فکری یا شاید بازاریابی درتاریخ 19/8/95 با شرکت های داوطلب حضوردرنمایشگاه مزکور سعی کردند تا شرکت هارا تشویق به حضور درنمایشگاه دوم که درتاریخ 27الی 30بهمن 95برگزار میشود کنند. نمایشگاه اول ازتاریخ18الی 21بهمن قراراست برگزارشود

تعیین تکلیف نمایشگاه ماشین الات صنایع چوب ومبلمان (مدکس وودکس )تهران
در روزها اخیر مطلع شدیم که نمایشگاه بین المللی ماشین الات صنایع چوب ومبلمان(مدکس وودکس ) که هرساله دربهمن ماه برگزار میشد امسال قرار است 2بارو توسط دو شرکت و درفاصله چند روز برگزار شود.
 این موضوع موجب سردرگمی و ایجاد مشکلات برای شرکت هایی که قراربوده درنمایشگاه غرفه داشته باشند شده است و با توجه به موضوع هزینه ها درشرایط بازار کنونی که شرکت ها بسختی در حال عبور ازاین شرایط هستند توان حضور دردو نمایشگاه را غیر ممکن کرد .
 شرکت چیستا ومیلاد مبتکر شرق که درسال های اخیر مسولیت برگزاری این نمایشگاه را عهده دار بودند با برگزاری جلسه هم فکری یا شاید بازاریابی درتاریخ 19/8/95 با شرکت های داوطلب حضوردرنمایشگاه مزکور سعی کردند تا شرکت هارا تشویق به حضور درنمایشگاه دوم که درتاریخ 27الی 30بهمن 95برگزار میشود کنند. نمایشگاه اول ازتاریخ18الی 21بهمن قراراست برگزارشود.
مشکل اصلی در مسائل داخلی درشرکت نمایشگاها است این دوشرکت درخواست کننده بعلت قدمت وظاهرا رودربایسی شرکت نمایشگاها با انان وشاید نفوذ مجوز برگزاری نمایشگاه را برای هردوشرکت صادر نموده وتوپ را درزمین مشتریان شوت کرد ومشتریان را وادارنمود تادر هردو نمایشگاه شرکت کرده یا گزینه انتخاب کنند . درجلسه فوق شرکت ها تصمیم گرفتند تا با اتحاد وهماهنگ شدن با یکدیگر خصوصا شرکت های حوزه ماشین الات وابزار وتجهیزات با توجه به سوابق برگزاری این نمایشگاه توسط شرکت چیستا طی سال های اخیر وزمان تعیین شده درنمایشگاه تاریخ 27الی30بهمن95شرکت کنندوشرکت چیستا متعهد شدتا خدماتی مثل رزرو سالن های بهتر وتبلیغات گسترده برای غرفه داران انجام دهد.

ستاد تبلیغات واطلاع رسانی صنعت پایدار 
 

{site_page_oprt}

این پرونده را به اشتراک بگزارید :

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
8 + 4 = ?

آخرین مقاله ها

تبلیغات

تمامی حقوق این سایت متعلق به کانون آکهی صنعت پایدار می باشد .
طراحی سایت در : طراحی سایت